Giới thiệu chung

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Tầng 1, nhà U, Trường Đại học Thương mại
Điện thoại: (04) 3764 3219, máy lẻ: 2032
Website: http://khtc.tmu.edu.vn

 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


Tổng số cán bộ: 12. Trong đó:
             - Phó giáo sư: 01
             - Tiến sĩ: 02
             - Thạc sỹ: 07
             - Đại học: 03
             - Kế toán viên chính: 0
             - Chuyên viên chính: 01

Trưởng phòng:PGS.TS  Phạm Thị Thu Thủy
Phó trưởng phòng:Ths Vũ Thanh Bình
 Ths  Đoàn Thị Thu Phương
 TS Nguyễn Thành Hưng

B. BỘ MÁY TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Danh sách viên chức hiện nay của Phòng

  TT  

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ   

Ghi chú

1

Phạm Thị Thu Thủy

     PGS.TS                      

Trưởng phòng

                              

2

Vũ Thanh Bình

Ths

     Phó Trưởng phòng     

 

3

Đoàn Thị Thu Phương

CVC, Ths

Phó Trưởng phòng

 

4

Nguyễn Thành Hưng

GVC, TS

Phó Trưởng phòng

 

5

Bùi Thanh Tùng

Ths

 

 

6

Nguyễn Thị Hằng

Ths

 

 

7

Bùi Hồng Ngọc

Ths

 

 

8

Nguyễn Thị Phương Dung       

Ths

 

 

9

Phạm Thị Hằng

ĐH

 

 

10

Nguyễn Thị Thu Vân

Ths

 

 

11

Phan Thu Phương

ĐH

 

 

12

Vũ Hạnh Huyền

ĐH

 

 
Xem thêm